Home / Resources

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tờ thông số kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật và tệp 3d

Duyệt qua đây để tải xuống bất kỳ tài nguyên sản phẩm nào có trên trang web của chúng tôi. Truy cập hình ảnh 3D và bản vẽ chiều cho tất cả các Thiết bị truyền động, Thang máy TV và Bàn đứng của chúng tôi. Mỗi trang này cũng có thể được tìm thấy trên các trang Sản phẩm riêng lẻ.

Bạn cần trợ giúp tìm thiết bị truyền động phù hợp?

Chúng tôi thiết kế chính xác và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi để bạn có được giá cả nhà sản xuất trực tiếp. Chúng tôi cung cấp vận chuyển cùng ngày và hỗ trợ khách hàng am hiểu. Hãy thử sử dụng Máy tính truyền động của chúng tôi để nhận trợ giúp chọn thiết bị truyền động phù hợp cho ứng dụng của bạn.