Home / Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính

Home / Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính

FIRGELLI ACTUATORS - Ý TƯỞNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn các thiết bị truyền động tuyến tính điện phổ quát cho mọi ứng dụng có thể tưởng tượng được. Các tùy chọn phạm vi đột quỵ của chúng tôi đi từ 1 "(Inch) đến 50", và lực từ 15-lbs đến 2.200-lbs mà nên hỗ trợ bất kỳ tích hợp sản phẩm. Chúng tôi giữ tất cả mọi thứ trong kho và tàu ra cùng một ngày nếu chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn trước 01:00 PST.

Bộ truyền động theo dõi hạng nặng
Bộ truyền động theo dõi hạng nặng In Stock
On Sale From $229.99USD
Bộ truyền động thanh Deluxe
Bộ truyền động thanh Deluxe In Stock
From $149.99USD
Bộ truyền động thanh hạng nặng 24V
Bộ truyền động thanh hạng nặng 24V In Stock
  • Force 1000 lb
$229.99USD