Home / Control Systems And Remotes

Hệ thống điều khiển & điều khiển từ xa

Chúng tôi cung cấp một loạt các hệ thống điều khiển, cả có dây và được điều khiển từ xa, để chúng tôi là điểm dừng duy nhất cho nhu cầu Điều khiển Bộ truyền động Tuyến tính của bạn. Từ hệ thống hoàn chỉnh đến điều khiển từ xa dự phòng, bạn sẽ thấy chúng tôi có mọi thứ bạn có thể yêu cầu để tích hợp thiết bị truyền động của mình. Hàng tồn kho khổng lồ của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi thường có thể giao hàng ngay trong ngày bạn đặt hàng.

Universal Remote Control
Điều khiển từ xa đa năng In Stock
On Sale $4.00USD
DC Power Adaptor 12v
Bộ đổi nguồn DC 12v In Stock
$48.00USD
Firgelli Robots Arduino Pro Mini Board
Bảng Arduino Pro Mini In Stock
$13.95USD