Điều khiển từ xa 2 nút Tương thích với Hệ thống 4CH-RC

   Điều khiển từ xa 2 nút Tương thích với Hệ thống 4CH-RC

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Các fobs từ xa 2 nút này hoạt động với hệ thống điều khiển từ xa 4CH-RC của chúng tôi dưới dạng Hệ thống hai kênh.

   Fob này có thể giúp mọi thứ trở nên đơn giản bằng cách cung cấp 2 nút để điều khiển chuyển động lên và xuống của 1 bộ truyền động. Lưu ý: Không thể điều khiển đầu ra thứ hai của 4CH-RC bằng điều khiển từ xa này.

   * Gói bao gồm hai fobs.