Điều khiển từ xa 2 nút Tương thích với Hệ thống 4CH-RC

   Điều khiển từ xa 2 nút Tương thích với Hệ thống 4CH-RC

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Add Warranty Plus +8%

   Standard Warranty (included in purchase price): 12 month warranty due to device malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

   Warranty Plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Các fobs từ xa 2 nút này hoạt động với hệ thống điều khiển từ xa 4CH-RC của chúng tôi dưới dạng Hệ thống hai kênh.

   Fob này có thể giúp mọi thứ trở nên đơn giản bằng cách cung cấp 2 nút để điều khiển chuyển động lên và xuống của 1 bộ truyền động. Lưu ý: Không thể điều khiển đầu ra thứ hai của 4CH-RC bằng điều khiển từ xa này.

   * Gói bao gồm hai fobs.