2 nút điều khiển từ xa tương thích với hệ thống 4CH-RC

   2 nút điều khiển từ xa tương thích với hệ thống 4CH-RC

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Các fobs từ xa 2 nút này hoạt động với các hệ thống điều khiển từ xa 4CH-RC của chúng tôi dưới dạng hệ thống hai kênh.

   FOB này có thể giúp giữ cho mọi thứ đơn giản bằng cách cung cấp 2 nút để điều khiển chuyển động lên và xuống của bộ truyền động. Lưu ý: Đầu ra thứ hai của 4CH-RC không thể được kiểm soát với điều khiển từ xa này. 

   *Gói bao gồm hai fobs.

   Frequently Bought Together

   Total Price: