Home / Power Supplies

Nguồn điện truyền động tuyến tính

Cung cấp năng lượng cho hệ thống của bạn

Tất cả các thiết bị truyền động tuyến tính cần một nguồn năng lượng, đây là một số tùy chọn để cung cấp năng lượng cho bộ truyền động tuyến tính hoặc động cơ của bạn.  Chúng tôi chỉ bán nguồn điện 12v cho thiết bị truyền động tuyến tính và thiết bị truyền động bạn sử dụng càng mạnh hoặc bạn càng cần nhiều lực hiện tại, Bộ truyền động sẽ tiêu thụ vì vậy điều quan trọng là chọn nguồn điện hiện tại cao.

Làm thế nào để cung cấp năng lượng cho thiết bị truyền động FIRGELLI của bạn

Chúng tôi đã tạo ra một hướng dẫn về cách bạn thiết lập thiết bị truyền động tuyến tính của bạn Power Supply. Nếu bạn cần trợ giúp quyết định nguồn cung cấp điện nào bạn cần cho hệ thống của mình, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể giúp đỡ.