Home / Micro Motors
collection-banner

Động cơ vi mô 12v đặc biệt

Động cơ 12v Micro DC của chúng tôi là sản phẩm lý tưởng cho microrobot hoặc sản phẩm điện tử công nghiệp. Động cơ Micro DC 6mm của chúng tôi được phát triển dành riêng cho chúng tôi và có trục thẳng với mặt phẳng để kết nối với các vật thể dễ dàng hơn. Động cơ điện 12v không dễ mua ở mức giá của chúng tôi, chính khối lượng của chúng tôi đưa chúng tôi đến đó và điều này giúp ích cho mọi người. Động cơ Bánh răng 12mm của chúng tôi có một loạt các mô men tốc độ và tỷ số truyền với trục dài để dễ dàng gắn vào

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project