Khớp nối trục siêu nhỏ - ID: 2/3 / 3,17 / 4 / 5mm

   Khớp nối trục siêu nhỏ - ID: 2/3 / 3,17 / 4 / 5mm

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Được làm bằng đồng thau, những khớp nối này rất thường được sử dụng để chuyển đổi trục đầu ra của động cơ DC vi mô. Dòng đầy đủ này bao gồm 17 đường kính bên trong khác nhau.

   Gói hàng bao gồm:

   • 1 khớp nối
   • 1 bộ vít
   • 1 cờ lê lục giác nhỏ

   Đo:

   OD: 9mm / L: 20mm / Vít - M3