Bộ điều khiển cần điều khiển ps2 ngón tay cái

   Bộ điều khiển cần điều khiển ps2 ngón tay cái

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Đây là một cần điều khiển rất giống với các cần điều khiển "Analog" trên bộ điều khiển PS2 (PlayStation 2). Chuyển động định hướng chỉ đơn giản là hai chiết áp - một cho mỗi trục. Chậu là ~ 10k mỗi cái. Thuốc điều khiển này cũng có một nút chọn được kích hoạt khi cần điều khiển.

   Những người có sở thích có thể cài đặt nó trên bảng PC được phát triển của riêng họ để gắn và nối dây hoặc chỉ đơn giản là sử dụng đột phá hoàn thành được cung cấp của chúng tôi.

   Frequently Bought Together

   Total Price: