Bộ điều khiển cần điều khiển ngón tay cái PS2

   Bộ điều khiển cần điều khiển ngón tay cái PS2

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Đây là một cần điều khiển rất giống với các cần điều khiển "tương tự" trên bộ điều khiển PS2 (PlayStation 2). Chuyển động định hướng chỉ đơn giản là hai chiết áp - một cho mỗi trục. Mỗi chậu là ~ 10k. Cần điều khiển này cũng có một nút chọn được kích hoạt khi nhấn phím điều khiển xuống.

   Những người yêu thích có thể cài đặt nó trên bo mạch PC được phát triển của riêng họ để gắn và đi dây hoặc chỉ cần sử dụng đột phá đã hoàn thiện được cung cấp của chúng tôi.