Bốn kênh điều khiển từ xa Fob - RC1

   Bốn kênh điều khiển từ xa Fob - RC1

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   cách sử dụng điều khiển từ xa với bộ truyền động tuyến tính

   Fb từ xa bổ sung cho Hệ thống 4CH-REM.

   Fob điều khiển từ xa bốn kênh dành cho những người có hệ thống điều khiển từ xa bốn kênh từ Firgelli Automations cho bộ truyền động tuyến tính của họ và cần phụ tùng hoặc thay thế. Fb này chỉ tương thích với hệ thống điều khiển từ xa bốn kênh của chúng tôi.

   * Chỉ 1 điều khiển từ xa