Stroke Selector

Below are a list of actuators that we sell. You can see the Stroke options that are available for each actuator, which are highlighted in green. Clicking on the images will take you to their product pages.

adjustable limit switch actuator
bullet 23 cal actuator
bullet 36 cal actuator
bullet 50 cal actuator
bullet mini actuator
classic actuator
delux rod actuator
column lift actuator
feedback actuator rod
heavy duty linear actuator ip66
heavy duty actuator
heavy duty track actuator
industrial heavy duty actuator
mini linear actuator
mini track actuator
optical sensor actuator
premium high force actuator
premium linear actuators
sleek rod no slot actuator
tubular linear actuator

Bạn cần trợ giúp tìm thiết bị truyền động phù hợp?

Chúng tôi thiết kế chính xác và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi để bạn có được giá cả nhà sản xuất trực tiếp. Chúng tôi cung cấp vận chuyển cùng ngày và hỗ trợ khách hàng am hiểu. Hãy thử sử dụng Máy tính truyền động của chúng tôi để nhận trợ giúp chọn thiết bị truyền động phù hợp cho ứng dụng của bạn.