Home / Relays

رله ها

ما ارائه طیف وسیعی از کنترل از راه دور، سوئیچ ها و رله مهار و غیره به طوری که ما یک فروشگاه توقف برای نیازهای actuator خود را. از پرانتز به کنترل شما پیدا خواهید کرد که ما همه چیز شما می توانید برای ادغام Actuator خود را نیاز دارند. ما يه موجودي بزرگ داريم تا بتونيم همون روز کشتي بشيم

کنترل یک عمل کننده خطی با یک آردوینو و رله

ما برای شما آسان به دنبال راهنمای گام به گام در مورد چگونگی کنترل Actuator خطی خود را ساخته شده است. اگر شما هر گونه سوال احساس رایگان برای در تماس با ما و ما بیش از خوشحال خواهد شد به آنها پاسخ دهد.