12 ولت دو قطب دو پرتاب رله (DPDT)

   12 ولت دو قطب دو پرتاب رله (DPDT)

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   توضیحات

   این رله های DPDT 12V کوچک اما ایده آل برای پروژه ها اجازه می دهد گزینه های کنترل مختلف، از جمله تغییر جهت یک موتور است.

   DPDT مخفف رله دو قطبی دو پرتابی است که یک دستگاه الکترومغناطیسی است که برای جدا کردن دو مدار به صورت الکتریکی و اتصال مغناطیسی آن ها استفاده می شود. آن ها اغلب برای رابط یک مدار الکترونیکی استفاده می شوند، که در ولتاژ پایین به یک مدار الکتریکی کار می کند که در ولتاژ بالا کار می کند.

   یک رله DPDT همچنین می تواند برای تغییر قطبیت در پایانه های یک دستگاه متصل در خروجی مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که هیچ سیگنال ورودی داده نمی شود، موتور در یک جهت می چرخید و هنگامی که یک سیگنال ورودی ارائه می شود، کانکتور موقعیت های خود را تغییر می دهد و در نتیجه چرخش ضد ساعت موتور می شود.

   مشخصات
   طراحی فنی

   رله خطی Actuator DPDT

   رله پرتاب دو قطب دو