مشاغل

به دنبال یک حرفه جدید هیجان انگیز؟ در FIRGELLI ما بسیاری از فرصت های موجود و ما همیشه به دنبال افراد برجسته که مهارت برای ارائه. برای ما ایمیل بفرستید و همه چیز را در مورد خودتان به ما بگویید.

برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.