Home / Power Supplies

منبع تغذیه محرک خطی

Home / Power Supplies

منبع تغذیه محرک خطی

سیستم خود را تغذیه کنید

تمام محرکهای خطی به منبع تغذیه نیاز دارند ، در اینجا چند گزینه برای تأمین انرژی محرک یا موتور Linear وجود دارد. ما فقط منبع تغذیه 12 ولت را برای محرک خطی به فروش می رسانیم و هرچه محرکی که شما استفاده می کنید قدرت بیشتری داشته باشد یا نیروی بیشتری نیاز دارید ، کشش بیشتری که محرک مصرف می کند بنابراین انتخاب منبع تغذیه با جریان بالا مهم است.

چگونه FIRGELLI محرک خود را تأمین کنیم

ما یک آموزش در مورد نحوه تنظیم منبع تغذیه محرک خطی خود ایجاد کرده ایم. اگر برای تصمیم گیری در مورد منبع تغذیه مورد نیاز برای سیستم خود به کمک نیاز دارید ، با ما تماس بگیرید و ما می توانیم به شما کمک کنیم.