Home / Linear Actuators
collection-banner

FIRGELLI ACTUATORS -- ایده ها در حرکت

ما ارائه انتخاب گسترده ای از فعال کننده های خطی الکتریکی جهانی برای هر برنامه قابل تصور است. گزینه های محدوده سکته مغزی ما از 1" (اینچ) به 50"، و نیروی از 15 پوند به 2،200 پوند است که باید هر ادغام محصول پشتیبانی. ما نگه داشتن همه چیز در سهام و کشتی از همان روز اگر ما سفارش خود را قبل از 1 بعد از ظهر PST.

Voltage
Type
Stroke (Inches)
Force (lb's)