Home / Linear Actuators

آکتورهای خطی

FIRGELLI ACTUATORS -- ایده ها در حرکت

ما ارائه انتخاب گسترده ای از فعال کننده های خطی الکتریکی جهانی برای هر برنامه قابل تصور است. گزینه های محدوده سکته مغزی ما از 1" (اینچ) به 50"، و نیروی از 15 پوند به 2،200 پوند است که باید هر ادغام محصول پشتیبانی. ما نگه داشتن همه چیز در سهام و کشتی از همان روز اگر ما سفارش خود را قبل از 1 بعد از ظهر PST.

Firgelli Automations Feedback Rod Linear Actuator
محرک خطی بازخورد In Stock
$149.99USD
لوکس راد Actuators
لوکس راد Actuators In Stock
From $149.99USD
محرک های مسیر سنگین
محرک های مسیر سنگین In Stock
On Sale From $229.99USD
محرک های خطی پرسرعت
محرک های خطی پرسرعت In Stock
From $149.00USD
36 کال. خطی Actuators
36 کال. خطی Actuators In Stock
  • Force 6–24 lb
$185.00USD
گلوله سری 23 کال خطی Actuators
گلوله سری 23 کال خطی Actuators In Stock
  • Force 1–12 lb
$160.00USD