سوکت اتصال سریع برای رله دو پرتاب دو قطبی 12 ولت

   سوکت اتصال سریع برای رله دو پرتاب دو قطبی 12 ولت

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Add Warranty Plus +8%

   Standard Warranty (included in purchase price): 12 month warranty due to device malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

   Warranty Plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   شرح

   این یک بلوک سوکت اتصال سریع سریع برای FA-LB2-12DS است (رله DPDT جداگانه فروخته می شود). این یک محفظه پلاستیکی سخت با ترمینال های پیچ برای اتصال آسان سیم دارد.

   این یک بلوک سوکت اتصال سریع سریع برای FA-LB2-12DS است (رله DPDT جداگانه فروخته می شود). این یک محفظه پلاستیکی سخت با ترمینال های پیچ برای اتصال آسان سیم دارد. برای مطابقت پایانه های پیچ با پایه های رله FA-LB2-12DS نمودار شماتیک زیر را ببینید. رله به سادگی در جای خود قرار می گیرد و سوکت دارای 2 سوراخ پیچ برای اتصال ایمن به تجهیزات شما است. این محصول سوکت اتصال سریع است و با رله FA-LB2-12DS مطابقت دارد که به طور جداگانه فروخته می شود.

   SKU # FA-LB2-12DS-SS

   نقشه های فنی

   سوکت اتصال سریع برای رله DPDT

   سوکت های اتصال سریع رله های محرک

   رله برای نمودار وردینگ محرک