رله دو سوکت و سیم کشی 12 ولت برای رله های دو پرتاب تک قطب (SPDT)

رله دو سوکت و سیم کشی 12 ولت برای رله های دو پرتاب تک قطب (SPDT)

USD
Model #
Quantity
qty limit cart limit

Add Warranty Plus +8%

Standard Warranty (included in purchase price): 12 month warranty due to device malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

Warranty Plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

برآورد هزینه حمل و نقل

Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

همه رله های SPDT تقریباً همان طرح هستند ، خوب این پریزها اتصال را بسیار آسان می کنند. آنها می توانند با بسیاری از مارک های دیگر رله های SPST استفاده شوند.