رله دو سوکت و سیم کشی 12 ولت برای رله های دو پرتاب تک قطب (SPDT)

رله دو سوکت و سیم کشی 12 ولت برای رله های دو پرتاب تک قطب (SPDT)

USD
Model #
Quantity
qty limit cart limit

برآورد هزینه حمل و نقل

Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

همه رله های SPDT تقریباً همان طرح هستند ، خوب این پریزها اتصال را بسیار آسان می کنند. آنها می توانند با بسیاری از مارک های دیگر رله های SPST استفاده شوند.