Home / Robotics Parts

Phần cứng Điện tử

collection-banner
Timer Relay - DPDT Relay
Rơ le hẹn giờ ném đôi hai cực 12 Volt Out of Stock
$45.00USD Sold Out
5V Relay Module 4 Channels
Mô-đun chuyển tiếp 5V - 4 kênh Out of Stock
$24.40USD Sold Out
Firgelli Robots Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560 In Stock
$41.85USD
Firgelli Robots Arduino Pro Mini Board
Bảng Arduino Pro Mini In Stock
$13.95USD
Firgelli Robots AWG28-20 Wire Crimper
Máy uốn dây AWG28-20 In Stock
$39.10USD

Chúng tôi thực hiện nhiều lựa chọn các bộ phận Phần cứng Điện tử cho bất kỳ Ứng dụng điều khiển chuyển động nào không chỉ các ứng dụng Bộ truyền động tuyến tính hoặc Bộ truyền động quay. Để có danh sách đầy đủ, bạn cũng có thể xem trang web Robotics của chúng tôi Robot Firgelli

 

 

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project