Home / Robotics Parts

Phần cứng Điện tử

Firgelli Robots Mini Crawler Base with built-in Motor Drive Circuit
Cơ sở bánh xích mini In Stock
$139.95USD
Firgelli Robots Mini Servo ESC Tester
Mini Servo ESC Tester In Stock
$12.45USD
Force shut off safety system for a Linear Actuator
Hệ thống bảo vệ quá dòng - FA-POCT Out of Stock
$14.75USD Sold Out
Firgelli Robots Plastic Gear Kit M: 0.4 Teeth: 6 / 8 / 36 / 40
Bộ bánh răng nhựa M: 0,4 Răng: 6/8/36/40 Out of Stock
$4.75USD Sold Out

Chúng tôi thực hiện nhiều lựa chọn các bộ phận Phần cứng Điện tử cho bất kỳ Ứng dụng điều khiển chuyển động nào không chỉ các ứng dụng Bộ truyền động tuyến tính hoặc Bộ truyền động quay. Để có danh sách đầy đủ, bạn cũng có thể xem trang web Robotics của chúng tôi Robot Firgelli