Ổ cắm âm thanh 3F07 xuyên lỗ - Đường kính lỗ: 3,5 mm

   Ổ cắm âm thanh 3F07 xuyên lỗ - Đường kính lỗ: 3,5 mm

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Ổ cắm giắc cắm âm thanh 3F07 là ổ cắm âm thanh nổi gắn PCB 3,5 mm 5 đầu có màu đen. Chúng là loại xuyên lỗ với khoảng cách chân tiêu chuẩn để gắn chúng vào bảng tạo mẫu và bảng bánh mì mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đây là lý tưởng cho những người yêu thích, sinh viên và sử dụng ứng dụng thương mại.

   Ghi chú: Để sử dụng chúng trên dự án Sinclair ZX80, bạn chỉ cần tháo hai chốt ở giữa.