La bàn kỹ thuật số 6DOF 3 trục

   La bàn kỹ thuật số 6DOF 3 trục

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Độ chính xác siêu cao của GY-511

   LSM303DLHC là gia tốc kế 3 trục kỹ thuật số và từ kế 3 trục với giao diện I2C. Nó có phạm vi tăng tốc toàn diện từ ±2g đến ±16g và phạm vi từ trường quy mô đầy đủ từ trường từ ±1,3 đến ±8,1 Gauss. Tất cả các phạm vi quy mô đầy đủ có thể lựa chọn người dùng.

   Mô-đun có trên tàu điều chỉnh điện áp thả thấp mà mất cung cấp đầu vào trong khoảng 3.6V đến 6V DC. Hội đồng quản trị có hai lỗ gắn kết. Tất cả 9 chân của mô-đun được sắp xếp trong dòng duy nhất. Giao diện bus nối tiếp LSM303DLHCs I2C hỗ trợ tiêu chuẩn (100 KHz) và chế độ nhanh (400 kHz).

   Nó phù hợp nhất cho la bàn bù nghiêng, quad-rotor và ứng dụng robot. Đối với LSM303DLHC ứng dụng giao diện ví dụ có sẵn dựa trên LPC2148 ARM7 vi điều khiển. LSM303DLHC có ví dụ ứng dụng dựa trên bộ điều khiển vi mô LPC2148 ARM7.

   Tính năng

   Tính năng

   • Trên tàu 3.3V Low Drop voltage regulator with input range of 3.6V to 6V.
   • Phạm vi điện áp cung cấp logic từ 1,8 đến 3,3V. Pin cung cấp logic có thể truy cập thông qua tiêu đề 9 pin
   • 2 x Gắn lỗ bằng M4
   • 3 trục từ trường và 3 trục tăng tốc
   • Toàn bộ phạm vi ± từ 1,3 đến ±8,1 Gauss
   • ±2g/±4g/±8g/±16g người dùng có thể lựa chọn phạm vi tăng tốc toàn diện
   • Đầu ra dữ liệu 16 bit
   • Giao diện nối tiếp I2C
   • Chế độ tắt nguồn/ chế độ nguồn điện thấp
   • 2 máy phát điện ngắt lập trình độc lập để phát hiện rơi tự do và chuyển động
   • Cảm biến nhiệt độ nhúng
   • Phát hiện hướng 6DOF

   Ứng dụng

   • Robotics
   • Quadrotor (Quadrotor) là một trong những
   • La bàn bù nghiêng
   • Phát hiện vị trí
   • Các chức năng kích hoạt chuyển động
   • Pedometer
   • Hướng hiển thị