Ổ cắm đôi 12 Volt và dây nịt cho rơ le ném đôi một cực (SPDT)

Ổ cắm đôi 12 Volt và dây nịt cho rơ le ném đôi một cực (SPDT)

USD
Model #
Quantity
qty limit cart limit

Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

Tất cả các rơle SPDT có cùng bố cục, các ổ cắm này giúp kết nối dễ dàng hơn nhiều. Chúng có thể được sử dụng với nhiều thương hiệu khác của rơle SPST.