Home / Robot Electronics Hardware

Phần cứng Điện tử

Động cơ điện 12vdc 6KG-CM 24RPM
Động cơ điện 12vdc 6KG-CM 24RPM Out of Stock
$30.00USD Sold Out

Chúng tôi thực hiện nhiều lựa chọn các bộ phận Phần cứng Điện tử cho bất kỳ Ứng dụng điều khiển chuyển động nào không chỉ các ứng dụng Bộ truyền động tuyến tính hoặc Bộ truyền động quay. Để có danh sách đầy đủ, bạn cũng có thể xem trang web Robotics của chúng tôi Robot Firgelli