Home / Brackets Framing
collection-banner
Cơn thịnh nộ của chúng tôi brackets và 80/20 khung là khá rộng lớn. Nhôm đùn Khung là rất tốt cho các ứng dụng mà bạn cần phải xây dựng một giàn khoan hoặc thiết bị của một số loại cho dự án điều khiển chuyển động của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để xây dựng các giàn khoan thử nghiệm và chẳng hạn như các dự án tự động hóa gia đình. Nhôm đùn là rất mạnh mẽ và cung cấp một sự linh hoạt tuyệt vời.

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project