Home / Brackets Framing

Dấu ngoặc / Khung

Giá đỡ MB36SM
Giá đỡ MB36SM Out of Stock
$0.25USD Sold Out
MB1 Bracket - linear actuator bracket
Dấu ngoặc MB1 In Stock
On Sale $7.60USD
Giá đỡ lắp đặt cao cấp MB1-P
Giá đỡ lắp đặt cao cấp MB1-P In Stock
On Sale $8.80USD
MB2 Bracket
Dấu ngoặc MB2 In Stock
On Sale $6.90USD
MB3 Bracket
Khung MB3 In Stock
On Sale $8.00USD
Giá đỡ MB36SM
Giá đỡ MB36SM In Stock
$9.25USD
MB36 Mounting Bracket
Giá đỡ MB36 Out of Stock
$16.25USD Sold Out
MB36C Mounting Clamp Bracket
Giá đỡ kẹp gắn MB36C In Stock
$11.25USD
MB36SM Mounting Bracket
Giá đỡ MB36SM In Stock
$7.25USD
MB3U Bracket
Giá đỡ MB3U In Stock
On Sale $10.30USD
MB5 Bracket
Khung MB5 In Stock
On Sale $18.15USD
MB50 Mounting Bracket
Giá đỡ MB50 In Stock
$21.25USD
Mounting bracket for linear actuator
Giá đỡ MB50 In Stock
$14.10USD
MB6 Bracket
Khung MB6 In Stock
$9.75USD
MB6-P Linear Actuator Bracket
Khung MB6 In Stock
$9.75USD
MB7 Micro Motor Bracket
Giá đỡ động cơ siêu nhỏ MB7 In Stock
On Sale $3.00USD
MB8 Bracket
Khung MB8 In Stock
$12.00USD
linear actuator bracket
Dấu ngoặc đơn MB9 In Stock
$6.80USD
MB-PB Premium Base Mounting Bracket
Giá đỡ cơ sở In Stock
$8.65USD
Cơn thịnh nộ của chúng tôi brackets và 80/20 khung là khá rộng lớn. Nhôm đùn Khung là rất tốt cho các ứng dụng mà bạn cần phải xây dựng một giàn khoan hoặc thiết bị của một số loại cho dự án điều khiển chuyển động của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để xây dựng các giàn khoan thử nghiệm và chẳng hạn như các dự án tự động hóa gia đình. Nhôm đùn là rất mạnh mẽ và cung cấp một sự linh hoạt tuyệt vời.

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project