Giá đỡ kẹp gắn MB36C

   Giá đỡ kẹp gắn MB36C

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Các giá đỡ này được sử dụng với Bullet Series 36 Cal của chúng tôi. CHỈ Bộ truyền động tuyến tính.

   Giá đỡ MB36C cho phép Bullet 36 Cal. thiết bị truyền động tuyến tính được gắn từ thân xe, mang lại sự linh hoạt trong các ứng dụng. Giá đỡ chỉ cần trượt qua thân thiết bị truyền động và được siết chặt bằng hai bu lông.

   Kết cấu hợp kim kẽm giữ cho dự án của bạn ổn định và đáng tin cậy. Mỗi đơn đặt hàng đi kèm với một giá đỡ MB36C, cũng như các bu lông cần thiết để siết chặt thiết bị.

   Bản vẽ kỹ thuật