Giá đỡ kẹp lắp MB50C

   Giá đỡ kẹp lắp MB50C

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Những dấu ngoặc đơn này chỉ được sử dụng với Bộ truyền động tuyến tính Bullet Series 50 Cal. của chúng tôi.

   Giá đỡ lắp MB50C cho phép gắn thiết bị truyền động tuyến tính Bullet 50 Cal. từ thân máy, mang lại sự linh hoạt trong các ứng dụng. Giá đỡ lắp chỉ đơn giản là trượt trên thân của thiết bị truyền động và được thắt chặt bởi hai bu lông.

   Mỗi đơn đặt hàng đi kèm với một khung MB50C, cũng như các bu lông cần thiết để thắt chặt các đơn vị. Làm bằng sắt

   Bản vẽ kỹ thuật

   Customer Reviews

   Based on 1 review Write a review

   Bạn cần trợ giúp tìm thiết bị truyền động phù hợp?

   Chúng tôi thiết kế chính xác và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi để bạn có được giá cả nhà sản xuất trực tiếp. Chúng tôi cung cấp vận chuyển cùng ngày và hỗ trợ khách hàng am hiểu. Hãy thử sử dụng Máy tính truyền động của chúng tôi để nhận trợ giúp chọn thiết bị truyền động phù hợp cho ứng dụng của bạn.