Giá đỡ kẹp lắp MB50C

   Giá đỡ kẹp lắp MB50C

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Những dấu ngoặc đơn này chỉ được sử dụng với Bộ truyền động tuyến tính Bullet Series 50 Cal. của chúng tôi.

   Giá đỡ lắp MB50C cho phép gắn thiết bị truyền động tuyến tính Bullet 50 Cal. từ thân máy, mang lại sự linh hoạt trong các ứng dụng. Giá đỡ lắp chỉ đơn giản là trượt trên thân của thiết bị truyền động và được thắt chặt bởi hai bu lông.

   Mỗi đơn đặt hàng đi kèm với một khung MB50C, cũng như các bu lông cần thiết để thắt chặt các đơn vị. Làm bằng sắt

   Bản vẽ kỹ thuật