Giá đỡ MB36

   Giá đỡ MB36

   USD
   Model #MB36

   Sorry, this product is temporarily out of stock.

   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Các giá đỡ này được sử dụng với Bullet Series 36 Cal của chúng tôi. CHỈ Bộ truyền động tuyến tính.

   Giá đỡ MB36 cho phép Bullet 36 Cal. bộ truyền động tuyến tính được lắp từ thân xe, mang lại sự linh hoạt trong các ứng dụng cửa sập. Giá đỡ chỉ cần trượt qua thân thiết bị truyền động và được siết chặt bằng hai bu lông.

   Làm bằng thép không gỉ SUS304

   Bản vẽ kỹ thuật