Home / Linear Actuator 12v
collection-banner

محرک خطی 12 ولت

این انتخاب ما از محرک های خطی 12 ولت است. همانطور که انتظار دارید از Firgelli ما یک انتخاب بزرگ و حتی موجودی بزرگتر داریم. محصولات ما در همان روز ارسال می شوند و در صورت نیاز به چیزی بسیار خاص ، ما در هر یک از محصولات خود سفارشی سازی می کنیم. خط حق بیمه ما از محرک های خطی 12 ولت اکنون با هر دو پتانسیلومتر یا رمزگذار برای گزینه های بازخورد به شما کنترل موقعیت بیشتری می دهد. محرک های جدید خطی گلوله ما حرکت فوق العاده ای در حالی که در یک فضای جمع و جور بسیار کوچک ارائه می دهند

Voltage
Type
Stroke (Inches)
Force (lb's)