Home / Snow Blower Chute Deflector Kit

Tuyết Blower Chute Deflector Kit

Home / Snow Blower Chute Deflector Kit

Tuyết Blower Chute Deflector Kit

Thông thường các hệ thống OEM John Deer rất tốn kém, hoặc nếu quạt gió của bạn không đi kèm với Thiết bị truyền động điều chỉnh Chute, thì bạn có thể thêm nó đơn giản với Kit này.

Xem Hướng dẫn để tìm hiểu làm thế nào để lắp ráp bộ này và điều này Bài viết chúng tôi đã viết về làm thế nào để cài đặt một thiết bị truyền động trên một quạt thổi