Sự khác biệt giữa Chân đơn và Chân kép trong Thang máy để bàn đứng là gì?

 

Khi mua sắm một scuộc sống bàn ghết, có một vài các yếu tố khác nhau bạn sẽ cần cân nhắc khi quyết định loại thang máy đứng nào phù hợp với mình. Một trong những yếu tố đó là việc bạn chọn thang máy đứng một tầng hay chân kép. Nhưng điều đó có nghĩa gì? Sự khác biệt giữa chân giai đoạn đơn hoặc giai đoạn kép là gì? Cái nào là tốt nhất? Blog này sẽ giúp trả lời những câu hỏi đó và giúp bạn tìm được chiếc thang máy đứng phù hợp với mình.

Bàn điện tử Firgelli - Bàn nâng hai chân ngồi đứng 

Các giai đoạn đơn và kép có nghĩa là gì?

Số bậc trong chân của thang máy bàn đứng đề cập đến số phần ống lồng mà chân của bàn đứng có. Chân giai đoạn đơn được chia thành 2 đoạn ống lồng, trong khi chân giai đoạn kép được chia thành 3 đoạn ống lồng. Đôi khi bạn sẽ thấy chân giai đoạn đơn được gọi là chân 2 giai đoạn và chân giai đoạn kép được gọi là chân 3 giai đoạn. Các phần ống lồng của chân chồng lên nhau khi chân thu lại hoàn toàn và tách ra khi chân mở rộng. Khi được mở rộng hoàn toàn, mỗi đoạn được sử dụng để che giấu cơ cấu nâng bên trong chân, giúp bảo vệ cơ cấu khỏi các mảnh vỡ và bảo vệ người dùng khỏi các thành phần chuyển động của cơ cấu. Các đoạn ống lồng vẫn sẽ chồng lên nhau khi được mở rộng hoàn toàn để tạo sự ổn định cho chân và đảm bảo chân thẳng. Khi cơ chế thu lại, các đoạn chồng chéo này trượt lên nhau để cho phép chân thu gọn lại.

Thang máy bàn đứng kép

Cái nào là tốt nhất?

Khi mua thang máy đứng, bạn nên chọn thang máy đứng với chân giai đoạn kép. Điều này là do chân giai đoạn kép sẽ có độ ổn định cao hơn và cảm thấy ít rung hơn so với chân giai đoạn đơn cho cùng một cài đặt chiều cao nhất định. Vì chân sân khấu kép có 3 đoạn ống lồng, chúng sẽ có nhiều diện tích chồng chéo hơn giữa mỗi đoạn so với chân sân khấu đơn, như đã thảo luận ở trên, cung cấp cho chân sự ổn định và đảm bảo chân thẳng. Vì sự ổn định sẽ luôn là đặc điểm chính của bất kỳ bàn làm việc nào, bàn đứng hay cách khác, bạn sẽ muốn đảm bảo bàn đứng của mình ổn định. Một lý do khác khiến chân sân khấu kép vượt trội hơn so với chân sân khấu đơn là 3 đoạn của chân sân khấu kép có thể thu gọn đến chiều cao nhỏ hơn so với chân sân khấu đơn cho cùng một chiều cao nhất định. Điều này cho phép chân bậc kép cung cấp nhiều chiều cao bàn hơn so với chân bậc đơn.

Tags:

Share this article

Sản phẩm nổi bật

TVL-170 Giá treo TV bật lên phía sau
TVL-170 Giá treo TV bật lên phía sau In Stock
On Sale From $590.00USD

Bạn cần trợ giúp tìm thiết bị truyền động phù hợp?

Chúng tôi thiết kế chính xác và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi để bạn có được giá cả nhà sản xuất trực tiếp. Chúng tôi cung cấp vận chuyển cùng ngày và hỗ trợ khách hàng am hiểu. Hãy thử sử dụng Máy tính truyền động của chúng tôi để nhận trợ giúp chọn thiết bị truyền động phù hợp cho ứng dụng của bạn.