Làm thế nào để đính kèm một máy nghe nhạc PVR hoặc DVD vv vào một cơ chế nâng TV Firgelli

Chúng tôi chỉ cho bạn cách gắn đầu PVR hoặc DVD hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào bạn muốn cài đặt, sử dụng dải Velcro rộng 1" mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiều thiết bị, bởi vì cả hai mặt của cơ chế NÂNG TV có thể được sử dụng.
Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.