Làm thế nào để đính kèm một máy nghe nhạc PVR hoặc DVD vv vào một cơ chế nâng TV Firgelli

Chúng tôi chỉ cho bạn cách gắn đầu PVR hoặc DVD hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào bạn muốn cài đặt, sử dụng dải Velcro rộng 1" mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiều thiết bị, bởi vì cả hai mặt của cơ chế NÂNG TV có thể được sử dụng.
Tags:

Share this article

Sản phẩm nổi bật

TVL-170 Giá treo TV bật lên phía sau
TVL-170 Giá treo TV bật lên phía sau In Stock
On Sale $690.00USD

Bạn cần trợ giúp tìm thiết bị truyền động phù hợp?

Chúng tôi thiết kế chính xác và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi để bạn có được giá cả nhà sản xuất trực tiếp. Chúng tôi cung cấp vận chuyển cùng ngày và hỗ trợ khách hàng am hiểu. Hãy thử sử dụng Máy tính truyền động của chúng tôi để nhận trợ giúp chọn thiết bị truyền động phù hợp cho ứng dụng của bạn.