Kiểm soát một trình phát hành tuyến tính có Arduino

Để có thêm trên các thiết bị truyền động điều khiển bằng arduino, hãy kiểm tra Blog sâu của chúng ta trên kiểm soát một thiết bị truyền động thẳng với một arduino

Điều khiển một thiết bị truyền động tuyến tính

Tôi ở đây hôm nay để cho bạn thấy cách bạn có thể điều khiển một thiết bị truyền động thẳng với một vi điều khiển Arduino không giống như một công tắc bạn không thể trực tiếp giao tiếp bộ truyền động tuyến tính với một Arduino bạn sẽ cần sử dụng một thành phần trung gian để điều khiển một trong những cách mà bạn có thể làm điều này là chúng tôi đang sử dụng một rơle và tôi sẽ cho bạn thấy cách bạn trong thiết lập này tôi đang giao tiếp với Arduino với hai cú ném kép cực cực được sử dụng để kết nối và lật bỏ tính phân cực của cho phép chúng tôi mở rộng đường rút lại và dừng lại thiết bị truyền động thẳng mà tôi đã kết nối pin 7 của Arduino vào phần tiếp âm và ghim 8 cho rơle thứ hai và những rơle này đang hoạt động ở mức thấp tôi có thể cung cấp cho các cuộn dây bên trong của mỗi rơle này bằng cách thiết lập pin tương ứng với giá thấp tôi cũng sử dụng hai nút như đầu vào cho Arduino.

Một người nói với Arduino là mở rộng bộ truyền động tuyến tính và một người khác nói với Arduino để rút lại tay khi chúng ta nhìn vào mã của Arduino, chúng ta thấy rằng khi nút kết nối với pin hai được nhấn vào tín hiệu của Arduino sẽ thấp hơn, chúng ta biết rằng chúng ta biết để đặt pin 7 xuống thấp để mở rộng cuộn dây trong phần tiếp sức và làm cho bộ truyền động tuyến tính mở rộng khi nút kết nối với Arduino một lần nữa tín hiệu đến Arduino sẽ thấp hơn và nói với Arduino bây giờ đã đặt pin 8 đến thấp năng lượng cho cuộn dây trong phần tiếp sức thứ hai khiến cho bộ truyền động tuyến tính rút lại khi không nhấn nút nào thì thiết bị truyền động khác không di chuyển được vì không có cuộn dây nào được nạp năng lượng cho phép tiếp nối Arduino không thể kiểm soát một thiết bị truyền động tuyến tính với nhiều loại đầu vào khác nhau và cho phép tự động hóa lớn hơn so với một công tắc đơn giản và cho tất cả các nhu cầu tự động hóa bạn có thể kiểm tra tất cả các sản phẩm này và nhiều hơn nữa để quên tự động bình tĩnh.

 Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.