نحوه اتصال PVR یا DVD player و غیره به مکانیزم بالابر تلویزیون Firgelli

ما به شما نشان می دهیم که چگونه می توان PVR یا DVD player یا هر دستگاه الکترونیکی دیگری را که می خواهید نصب کنید ، با استفاده از نوارهای Velcro 1 اینچی که کاملاً محکم هستند ، ضمیمه کنید. علاوه بر این می توانید چندین دستگاه را اضافه کنید ، زیرا از هر دو طرف مکانیزم TV Lift می توان استفاده کرد .
Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.