Home / Switches 2
collection-banner

Chúng tôi có mọi thứ bạn cần để cấp nguồn và kiểm soát Thiết bị truyền động của bạn. Từ Nguồn cấp 12v đến công tắc và điều khiển từ xa. Đối với những người có yêu cầu rất phức tạp, bạn có thể sử dụng bảng Arduino và rơ le. Đối với các yêu cầu điều khiển đơn giản hơn, có thể sử dụng rơle hẹn giờ nếu bạn cần điều khiển thiết bị truyền động của mình với một giới hạn thời gian cụ thể.

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project