Home / Switches 2

Công tắc 2

Home / Switches 2

Công tắc 2

Firgelli Robots Arduino Pro Mini Board
Bảng Arduino Pro Mini In Stock
$13.95USD
DC Power Adaptor 12v
Bộ đổi nguồn DC 12v In Stock
$48.00USD

Chúng tôi có mọi thứ bạn cần để cấp nguồn và kiểm soát Thiết bị truyền động của bạn. Từ Nguồn cấp 12v đến công tắc và điều khiển từ xa. Đối với những người có yêu cầu rất phức tạp, bạn có thể sử dụng bảng Arduino và rơ le. Đối với các yêu cầu điều khiển đơn giản hơn, có thể sử dụng rơle hẹn giờ nếu bạn cần điều khiển thiết bị truyền động của mình với một giới hạn thời gian cụ thể.