Home / Rod Actuators

MÁY HÀNH ĐỘNG TUYẾN TÍNH PHONG CÁCH FIRGELLI

Dòng Thiết bị truyền động dạng thanh của chúng tôi được thiết kế chính xác, được chế tạo để tồn tại lâu dài và chúng tôi cung cấp hàng tồn kho lớn nhất, tất cả đều sẵn sàng giao ngay trong ngày cho bạn. Chúng được UL công nhận và vì chúng tôi là nhà sản xuất nên bạn nhận được giá trực tiếp của nhà sản xuất. So sánh giá của chúng tôi với những người khác và chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi không thể bị đánh bại trong khung chất lượng của chúng tôi. Firgelli đã chế tạo Thiết bị truyền động trong hơn một thập kỷ tại nhà máy của chính chúng tôi. Bạn có thể thấy các công ty khác trực tuyến bán thiết bị truyền động tương tự như chúng tôi, nhưng hãy cẩn thận, chúng đều là Bản sao của Firgelli nên hãy mua một cách thận trọng. Chúng tôi có các nét từ 1 "đến 60" với tất cả các điều khiển và dấu ngoặc mà bạn có thể mong muốn.

Voltage
Stroke (Inches)
Force (lb's)