Sử dụng cả Công tắc và Điều khiển từ xa cùng một lúc với Bộ truyền động Tuyến tính

Có một số trường hợp trong đó việc có 2 đầu vào điều khiển có thể hữu ích: giả sử bạn muốn sự linh hoạt của điều khiển từ xa nhưng cũng muốn có công tắc chỉnh tay bằng tay để dự phòng. Hướng dẫn này trình bày các bước cần thiết để tạo kết nối nối dây cho 3 loại điều khiển đầu vào khác nhau của người dùng đối với bộ truyền động tuyến tính.

Điều khiển từ xa và công tắc Rocker

Điều khiển từ xa và công tắc Rocker

Để sử dụng cả bảng điều khiển từ xa và công tắc bật tắt, hãy thực hiện các kết nối trên. Xin lưu ý rằng sự định hướng của điốt là rất quan trọng. Điốt hoạt động hiệu quả như van một chiều, điều này đảm bảo rằng bảng mạch điều khiển từ xa không thể bị hỏng khi sử dụng công tắc bật tắt. Như được chú thích trong sơ đồ nối dây, điều quan trọng là bạn sử dụng điều khiển từ xa ở chế độ tạm thời (xem hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa) và bạn sử dụng công tắc bật tắt tạm thời chứ không phải công tắc duy trì. Nếu bạn thử sử dụng cả điều khiển từ xa và công tắc điều khiển cùng lúc, bộ truyền động sẽ không di chuyển.

Yêu cầu:

Hai công tắc Rocker

Hai công tắc Rocker

Bạn có thể gặp tình huống cần có hai công tắc bập bênh để di chuyển bộ truyền động tuyến tính của mình. Ví dụ, trong cửa sập ở tầng hầm, bạn có thể cần một công tắc ở tầng trệt và công tắc thứ hai ở tầng hầm. Để đạt được điều này, hãy thực hiện các kết nối dây như trong sơ đồ trên. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các công tắc tạm thời để chúng đặt lại sau khi bạn nhả. Nếu bạn cố gắng gửi các lệnh đối lập cùng lúc từ mỗi công tắc thì bộ truyền động sẽ không di chuyển.

Yêu cầu:

Điều khiển từ xa và công tắc Rocker không có điốt

 

Công tắc Rocker không có điốt

 Sơ đồ nối dây đầu tiên minh họa cách kết nối cả bộ điều khiển từ xa và công tắc bật tắt với cùng một bộ truyền động bằng cách sử dụng điốt để bảo vệ bộ điều khiển từ xa. Mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp đã được trình bày trước đây nhưng bạn có thể đạt được điều tương tự mà không cần điốt nếu lắp đặt công tắc chốt bổ sung như minh họa ở trên. Công tắc chốt sẽ chọn bộ điều khiển nào trong hai bộ điều khiển gửi tín hiệu đến bộ truyền động. Nếu công tắc chốt mở thì điều khiển từ xa sẽ di chuyển bộ truyền động, ngược lại, nếu công tắc chốt đóng thì công tắc bập bênh sẽ di chuyển bộ truyền động.

Yêu cầu:

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.