Xe lăn sử dụng một thiết bị truyền động duy nhất để có được một bước

Giải quyết các khuyết tật thể chất cá nhân là điều làm cho ngành công nghiệp xe lăn trở nên khó khăn.

Mỗi người khuyết tật về thể chất đều có nhu cầu riêng và vì vậy mỗi chiếc xe lăn trở thành một thiết bị được xây dựng tùy chỉnh dành riêng cho họ. Trong ghế này, hệ thống quản lý để kéo dài các giới hạn bằng cách sử dụng chỉ có một thiết bị truyền động để cho phép xe lăn này để đi lên và xuống bước. Sử dụng càng ít thiết bị truyền động càng tốt có nghĩa là trọng lượng của ghế giảm làm cho nó cơ động hơn, và cũng làm giảm tiêu thụ điện năng dẫn đến tuổi thọ pin lâu hơn và khả năng sử dụng pin nhỏ hơn một lần nữa làm giảm trọng lượng.

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.