Cửa thư viện bí mật tự động sử dụng Bộ truyền động tuyến tính

Đây là một dự án bí mật tuyệt vời, sử dụng Firgelli Thiết bị truyền động tuyến tính và Arduino, mở và đóng cửa bí mật bằng cách kéo sách hoặc sử dụng gõ cửa bí mật!

Cửa tối tự động

Về cơ bản, tủ sách trượt vào một bức tường giả được thiết kế để tạo ra một không gian ẩn trên gác mái. Thiết bị truyền động tuyến tính đẩy giá sách vào và ra và được kích hoạt bởi Arduino. Một công tắc nhỏ được kết nối với Arduino, nói với bộ truyền động bật hoặc tắt khi cuốn sách bí mật được kéo. Arduino cũng lập trình một thuật toán phát hiện gõ cửa bí mật để các cánh cửa có thể được mở bằng cách gõ cửa bí mật. Hãy xem video này để xem cánh cửa đang hoạt động.

Xem dự án này, Cửa tối tự động Thông qua Krizbleen, Hướng dẫn từng bước chi tiết về cách xây dựng.

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.