Ghế có thể đảo ngược trên xe lăn

Đây là một chiếc Xe lăn có thiết kế đảo ngược để cho phép người sử dụng nâng ghế lên bằng cách sử dụng một bộ truyền động tuyến tính và sau đó ghế có thể quay xung quanh 180 độ và sau đó hạ xuống vị trí cũ. Firgelli thực hiện rất nhiều ứng dụng Xe lăn vì tình trạng khuyết tật của mỗi người là khác nhau và do đó nhu cầu của người dùng cũng rất riêng.

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.