R2D2 Gripper sử dụng Bộ truyền động tuyến tính Firgelli

Robot chiến tranh giữa các vì sao có tất cả thiết bị truyền động tuyến tính và động cơ để làm cho chúng di chuyển theo cách chúng ta thấy trong phim và bộ kẹp là một trong những bộ phim khó nhất vì chúng quá nhỏ. Điều này đặc biệt khó khăn trên R2D2 vốn đã là một Robot nhỏ và Gripper thậm chí còn nhỏ hơn. Đối với điều này, Nhóm Lucas đã chuyển sang chúng tôi để Bộ truyền động tuyến tính vi mô. Ở đây bạn có thể thấy trong Video bộ kẹp đang hoạt động. Các bộ truyền động tương tự cũng được sử dụng trong thiết bị Periscope chỉ với một bộ truyền động hành trình dài hơn

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.