Bộ truyền động tuyến tính được sử dụng để giúp người đi xe máy bị liệt

Đây là một câu chuyện đáng kinh ngạc về cách Bộ truyền động tuyến tính đang được sử dụng để sửa đổi xe máy cho những người bị liệt.

Lee sử dụng thiết bị truyền động của chúng tôi để tạo ra các bộ dụng cụ xe đạp tùy chỉnh độc đáo cho người bị liệt. Sản phẩm là bộ bánh đáp giúp xe đạp ổn định khi dừng.

Lee nảy ra ý tưởng khi bị liệt từ thắt lưng trở xuống sau một cuộc đua xe mô tô địa hình năm 17 tuổi. chân của họ trở lại cưỡi ngựa.

Xem câu chuyện tuyệt vời của Lee Beaver và xem chiếc xe đạp của anh ấy đang hoạt động ở đây.

Dưới đây là Lee trình bày cách kích hoạt thiết bị hạ cánh.

 

 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cậphttps://www.abilitymotorcycles.com

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.