Được trao giải nhà bếp tốt nhất trên thế giới, nhà để xe thiết bị đảo nhà bếp sử dụng thang máy cột

Nhà bếp trong nhà Winnipeg được đặt tên là tốt nhất trên thế giới, theo một cuộc thi thiết kế quốc tế. Nhà bếp sử dụng thiết bị truyền động điều khiển chuyển động để mở và đóng cửa tủ, và tính năng chính là nhà để xe thiết bị này ẩn bên trong đảo nhà bếp. Thông thường các thiết bị này bị bỏ lại để lại nhà bếp trông lộn xộn và lộn xộn. Thang máy thiết bị đơn giản này sử dụng thang máy cột để nâng nó từ bên dưới không gì khác hơn là một ngăn kéo dọc đơn giản với bộ truyền động nâng cột đẩy từ bên dưới.

 

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.