Cách gắn PVR, đầu đĩa DVD hoặc Xbox, v.v. vào tủ nâng TV ngoài trời Aprilia

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để gắn PVR hoặc thiết bị khác kết nối với TV khi sử dụng Tủ nâng TV ngoài trời chúng tôi chỉ cho bạn cách đính kèm chúng.

Sử dụng dải Velcro rộng 1 ", mạnh mẽ đến kinh ngạc, bạn có thể thêm nhiều thiết bị vì có thể sử dụng cả hai mặt của cơ chế Nâng TV. Dải Velcro được bao gồm trong mỗi Tủ nâng TV ngoài trời.

Như bạn có thể thấy bên dưới PVR được gắn vào Giá đỡ TV và nằm ngang với mặt bên của TV để điều khiển từ xa vẫn hoạt động, nhưng PVR vẫn bị ẩn khỏi mặt trước

cách cài đặt PVR cho thang máy truyền hình

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.