Khách hàng Metal Art mở ra khi tiếp cận

Chúng tôi muốn chia sẻ một số dự án mà chúng tôi thấy là đặc biệt khác biệt. Khách hàng này đã sử dụng Thiết bị truyền động tuyến tính công nghiệp hạng nặng Firgelli (https://www.firgelliauto.com/collecti...) và sau đó cùng với cảm biến khoảng cách được mua từ trang web Robotics của chúng tôi (https://www.FirgelliRobots.com) điều này cho phép tác phẩm nghệ thuật tự động mở ra khi ai đó đến gần nó. Cảm biến tiệm cận là một hệ thống rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng nó để điều khiển Rơ le chỉ cần bật Bộ truyền động tuyến tính.

(https://www.firgellirobots.com/pages/sensors

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.