Cách chọn thiết bị truyền động tuyến tính phù hợp

Có nhiều cách để chọn một Thiết bị truyền động. Phổ biến nhất là theo độ dài nét, và phổ biến thứ hai là theo lực. Những sơ đồ này có thể giúp bạn chọn một trong hai phương pháp.

Chọn một Thiết bị truyền động tuyến tính bằng đột quỵ

cách chọn bộ truyền động theo hành trình

 làm thế nào để chọn một Thiết bị truyền động tuyến tính bằng vũ lực:

cách chọn thiết bị truyền động bằng lực

 

 

 

 

 

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.