صفحه کنترل همزمان برای محرک های بازخورد

صفحه کنترل همزمان برای محرک های بازخورد

USD
Model #
نوع
Quantity
qty limit cart limit

Add Warranty Plus +8%

Standard Warranty (included in purchase price): 12 month warranty due to device malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

Warranty Plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

برآورد هزینه حمل و نقل

Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

راهنمای کاربر FA-SYNC-2
راهنمای کاربر FA-SYNC-4

شرح

Firgelli Automation Synchronous Board Board به شما امکان می دهد چندین محرک بازخورد را بدون در نظر گرفتن بار ، در همان مرحله با همان سرعت حرکت دهید. محرکهای غیرهمزمان می توانند منجر به بارهای خمشی شوند که احتمالاً برای بار و محرک نیز فاجعه آور خواهد بود.

FA-SYNC-2 به شما امکان می دهد دو محرک را به صورت همگام حرکت دهید و FA-SYNC-4 اجازه حرکت چهار محرک را می دهد. با ما کار کنیدبازخورد نوری(نه مدل 35 پوندی) گلوله 36، یاگلوله 50محرک (سازگار با هر دو ولتاژ 12 ولت و 24 ولت).

برنامه های متداول شامل موارد زیر هستند:

آموزش تصویری نحوه استفاده از کنترل کننده همزمان

این برد فقط با چند محرک فعال با سنسورهای بازخورد داخلی کار می کند. محرک ها باید از یک نوع ، طول ضربه و نیرو باشند. استفاده از محرکهای مختلف کارساز نخواهد بود.

محرک های سازگار: Bullet 36 Cal ، Bullet 50 Cal ، Series Optical 200 lb. و Optical Series 400 lb. برد کنترل با هر دو محرک Bullet 12 ولت و 24 ولت کار می کند.

سازگار نیست: Bullet Mini ، Bullet 23 Cal ، سری نوری 35 پوند و سایر محرک های غیر بازخورد دیگر.

  • FA-SYNC-2 3.95 "X 4.07" X 1.15 "160 گرم وزن دارد
  • FA-SYNC-4 5.25 "X 3.3" X 1.3 "240 گرم وزن دارد

* ابعاد فقط تقریبی است زیرا جعبه ها بدنه منحنی دارند

نمودار سیم کشی

FA-SYNC-2

 

FA-SYNC-4