محافظ لاستیک برای Actuators خطی کلاسیک

   محافظ لاستیک برای Actuators خطی کلاسیک

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   متناسب با ما عمل کننده های خطی کلاسیک تنها

   رتبه آی پی از خط عمل خطی کلاسیک به مراتب بالاتر از میانگین صنعت است، اتوماسیون Firgelli متوجه نیاز به افزایش حفاظت از آب و گرد و غبار است. این مورد لاستیک است که به طور خاص طراحی شده است به تناسب Actuator خطی کلاسیک. اعم از برنامه با دستگاه دمیدن برف به باز کردن دریچه ها و پنجره ها در قایق بادبانی پایان بالا، مورد لاستیک کمک می کند تا نگه داشتن راه حل حرکت خود را در حال اجرا قوی در محیط های شدید است.

   این مورد آسان است برای نصب، هیچ ابزار لازم و به طور خاص طراحی شده برای افزایش رتبه عمل کننده خود را!