Home / Rod Actuators

محرک خطی سبک میله Firgelli

خط محرک های میله ما با دقت مهندسی ، ساخته شده برای ماندگاری است و ما بزرگترین موجودی را ارائه می دهیم ، همه آماده حمل و نقل در همان روز برای شما هستند. آنها UL شناخته شده اند و از آنجا که ما تولید کننده هستیم به این معنی است که شما قیمت گذاری مستقیم تولید کننده را دریافت می کنید. قیمت های ما را با دیگران مقایسه کنید و ما تضمین می کنیم که نمی توانیم در براکت با کیفیت خود مورد ضرب و شتم قرار بگیریم. Firgelli بیش از یک دهه در کارخانه خود ما در حال ساخت محرک ها بوده است. شما ممکن است شرکت های دیگر را به صورت آنلاین در حال فروش همان محرک های ما باشند اما مراقب باشید ، همه آنها هستند Firgelli کپی ها بنابراین با احتیاط بخرید. ما از 1 "تا 60" سکته مغزی با تمام کنترل ها و براکت هایی که می توانستید بخواهید داریم.

Voltage
Stroke (Inches)
Force (lb's)