از backdrive

Actuators خطی.

ActuatorرادوIP66است.این آموزش دو روش کوچک سازی یا جلوگیری از وقوع این امر را ارائه خواهد کرد.

SPDT

SPDT است.هنگامی که هیچ ولتاژی بر روی یک عملگر اعمال نمی شود و مجبور به بازگشت درایو توسط یک بار عظیم می شود موتور DC داخلی به عنوان ژنراتور تولید ولتاژ کوچک عمل خواهد کرد. با استفاده از رله همانطور که در نمودار سیم کشی (در زیر) نشان داده شده است این ولتاژ کوچک می تواند مورد استفاده قرار گیرد به ماشه سیم کشی در داخل رله و کوتاه کردن پایانه های موتور با هم. هنگامی که پایانه های حرکتی با هم کوتاه می شوند یک حلقه بسته از سیم موجود در داخل میدان مغناطیسی موتور DC ایجاد می کنند. Back EMF

.backdrive

فنر پشتیبانی

داد. ما چشمه های گاز نمی فروشیم بنابراین این ها باید از شخص ثالثی منبع داشته باشد و ابعاد مناسبی داشته باشد تا به موازات عمل کننده های خطی ما نصب شود. با انتخاب بهار گاز به اندازه کافی قوی عمل کننده درایو بازگشت نیست، با این حال آگاه باشید که عمل کننده نیاز به غلبه بر نیروی بهار گاز علاوه بر بار از برنامه خود را هنگامی که در حال حرکت است.

Share this article

محصولات ویژه

برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.