صندلی برگشت پذیر بر روی صندلی چرخدار

در اینجا صندلی چرخدار است که دارای یک طراحی برگشت پذیر به کاربر اجازه می دهد تا صندلی را با استفاده از یک عملگرای خطی بلند کند و سپس صندلی می تواند حدود ۱۸۰ درجه بچرخد و سپس دوباره به موقعیت رها شود.  Firgelli بسیاری از برنامه های کاربردی ویلچر انجام می دهد چرا که ناتوانی های هر متفاوت است و بنابراین نیازهای کاربر نیز بسیار منحصر به فرد است.

Tags:

Share this article

محصولات ویژه

برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.